• Διευθύνσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Λέσβου
 • 14 Ιουν 2010
 • Ταμείο

  Διεύθυνση

  Τηλέφωνο

  Υπεύθυνος

  ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ

  Π.Βοστάνη 28 22510-48311,48310 Χ. Μόλβαλη

  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  Πλατεία Μαρτύρων 22510-41283

  Άννα Γουδέλλη

  ΟΓΑ

  Ίμβρου 2 22513-53907 Ελ. Κορδάτου

  ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ(ΓΑΠ-ΛΕΣΒΟΥ)

  Καβέτσου 40 22510-37483 Κατερ.Πετράκη

  ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ-ΟΤΕ

  Βουρνάζων 22510-25799 -

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Λόφος Ξενία 22510-36167,36147 -

  ΟΑ Ε Ε

  Στρ.Μυριβήλη 14 22510-23988,40854 Γ.Μαρμαρινός

  Ε Τ Α Α  (ΤΣΑΥ)

  Ελ.Βενιζέλου  23 22510-29348 Έφη Βομβώνη

  ΟΠΑΔ ΥΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

  Ζωοδ.Πηγής 164 22510-24737 Ιωάν.Φαλλιέρου

  ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

  Αγ.Θεράποντος 22 22510-22273 Κ. Τάσσιας