Ο Σύλλογος

$publication['content']['title|' . $this->layout()->lang]