• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ : «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ».
 • Μυτιλήνη 03-07-2011

   

  Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λέσβου στα πλαίσια της συνεχούς επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης των μελών του διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης φαρμακοποιών σεμινάριο παραγωγής Φαρμακοτεχνικών μορφών σε εργαστηριακή κλίμακα.

  Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν επτά ώρες και περιελάμβανε : α) Παρουσίαση θεωρίας δίωρης διάρκειας β) Εργαστηριακή παρασκευή επιλεγμένων γαληνικών σκευασμάτων.

  Συγκεκριμένα στο θεωρητικό μέρος δόθηκε έμφαση στη σχέση Φαρμακοποιού-Γαληνικού σκευάσματος. Όπως είναι γνωστό η ποιότητα ενός φαρμακευτικού προϊόντος ισοδυναμεί με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του, κατά συνέπεια ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΑΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ = ΑΣΦΑΛΕΙΑ + ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του γαληνικού προϊόντος. Αυτό μπορεί να επιτευχτεί μόνον με την εφαρμογή κανόνων Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Good Laboratory Practice — G.L.P.). Εν συντομία , οι κανονισμοί G.L.P. σχετίζονται με 1) την εκπαίδευση του προσωπικού που παρασκευάζει γαληνικά σκευάσματα 2)το σχεδιασμό και την οργάνωση του εργαστηριακού χώρου του φαρμακείου 3)τον απαραίτητο εξοπλισμό του εργαστηρίου 4) τη ν προμήθεια εκδόχων και δραστικών ουσιών από αξιόπιστους προμηθευτές (με γνώμονα την ποιότητα τους και όχι την τιμή τους) 5)την χρησιμοποίηση γραπτών τυποποιημένων οδηγιών παρασκευής γαληνικών σκευασμάτων και 6)αρχειοθέτηση-αποθήκευση.

  Στη συνέχεια έγινε συνοπτική παρουσίαση φαρμακευτικών διεργασιών όπο3ς (ζύγιση, λειοτριβηση, κοσκινιση, ανάμειξη), των μεθόδων παρασκευής διαφόρων φαρμακοτεχνικών μορφών σε εργαστηριακή κλίμακα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα κρίσιμα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας που επηρεάζουν τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Έγινε ακόμα αναφορά στην προτεινόμενη από την Φαρμακοποιία των ΗΠΑ ημερομηνία ΧΡΗΣΗΣ (Beyond Use Date) αντί της ημερομηνίας λήξης για τα γαληνικά σκευάσματα. Σαν ημερομηνία χρήσης ορίζεται η ημερομηνία που προκύπτει από την διάρκεια θεραπείας με το συγκεκριμένο γαληνικό σκεύασμα με ανωτέρο όριο τον ένα μήνα. (Εξαιρούνται οι στερεές και οι άνυδρες φάρμακο τεχνικές μορφές των γαληνικών σκευασμάτων).

  Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και η κάθε ομάδα παρασκεύασε βάσει ετοίμων γραπτών τυποποιημένων διαδικασιών : Κρέμα, Αλοιφή, Πάστα, Τέλη, Διαλύματα, Καψάκια σκληρής ζελατίνης. Παιδιατρικό Εναιώρημα. Δημιουργήθηκε αρχείο παραγωγων και αρχειοθετήθηκαν οι τυποποιημένες διαδικασίες όλων των συμμετεχόντων εξασφαλίζοντας την ιχνηλασιμοτητα για όλα τα γαληνικά σκευάσματα που παρασκευάσθηκαν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.

  Θα     θέλαμε     να     ευχαριστήσουμε     τον     επίκ.καθηγητή     Φαρμακ. Τεχνολογίας κ.Παρασκευά Δάλλα, που οργάνωσε και επιμελήθηκε το σεμινάριο αυτό. Με την επιστημονική του κατάρτιση, την μεθοδικότητα και οργανωτικότητά του, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των 35 συναδέλφων που συμμετείχαν στο σεμινάριο, για επτά ώρες.

  Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα τον κ.Γ.Τσιρτσή,Αναπλ.καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας καθώς και την κ.Μ. Καραντανέλλη, επίκ.καθηγ.του ιδίου τμήματος, που μας παραχώρησαν τον χώρο του εργαστηρίου.

  Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λέσβου θα συνεχίσει την προσπάθεια της διά βίου εκπαίδευσης των μελών του, καθώς στις δύσκολες εποχές που περνά ο κλάδος μας, η επιμόρφωση είναι ένας από τους σοβαρότατους λόγους επιβίωσης του έλληνα φαρμακοποιού.