• Ανακοίνωση παράτασης Εφαρμογής Άυλων barcodes
  • Δόθηκε παράταση της χρήσης των κλασσικών κουπονιών στην εκτέλεση γνωματεύσεων υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής έως τις 30/09/18.