• Ανάκληση των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν την δραστική α΄ύλη VALSARTAN από το εργοστάσιο ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO. LTD.
  • Σας κοινοποιούμε την απόφαση του ΕΟΦ με αρ. πρτ. 69423/06-07-18, για την ανάκληση των παρτίδων φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν την δραστική α΄ύλη VALSARTAN από το εργοστάσιο ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL  CO. LTD.

    Καθώς επίσης και το έγγραφο του ΠΦΣ προς τον ΕΟΦ σχετικά με την παροχή σαφή οδηγιών που θα πρέπει να δοθούν σε ασθενεις που έχουν παραλάβει ποσότητες αυτών των προϊόντων και βρίσκονται στο μέσον φαρμακευτικής αγωγής.

    Επίσης συνημμένα θα βρείτε τον κατάλογο με τα προϊόντα, τις παρτίδες και την επωνυμία της εταιρίας, των προϊόντων που ανακαλούνται.