• Απ. Βαλτάς: Συλλογική Σύμβαση για την Παροχή Υγειονομικού Υλικού, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Διαιτητικών Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής από τα Φαρμακεία
 • Μια σύμβαση, που ενώ παρέχει τεράστιες ευκαιρίες στα φαρμακεία μας, εντούτοις όμως συσσωρεύει πολλά προβλήματα, που επιδεινώνουν τη θέση μας, εάν δεν επιλυθούν.

  Αγαπητοί Συνάδελφοι,

  Θα ήθελα να τοποθετηθώ στο θέμα της διαπραγμάτευσης της συλλογικής σύμβασης παροχής υγειονομικού υλικού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαιτητικών σκευασμάτων ειδικής διατροφής από τα φαρμακεία.

  Παραβρέθηκα μόνο την πρώτη μέρα της έναρξης του κύκλου των διαπραγματεύσεων στις 27/12, στην οποία συμμετείχαν, εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ, ο πρόεδρος κ. Σ. Μπερσίμης, οι σύμβουλοι κ. Κ. Γαλανάκης και ο κ. Κ. Αθανασιάδης, ενώ εκ μέρους του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο πρόεδρος κ. Κ. Λουράντος, ο Αντιπρόεδρος κ. Α. Σοφιανόπουλος και εγώ προσωπικά.

  Ξεκίνησε λοιπόν ένας κύκλος διαπραγματεύσεων άρθρο προς άρθρο, σε αυτό που πρότεινε σαν συλλογική σύμβαση ο ΠΦΣ, αφού η σύμβαση που μας έστειλε ο ΕΟΠΥΥ ήταν η ίδια σύμβαση που απέστειλε για διαπραγμάτευση και προς τους άλλους παρόχους υγείας.!!!

  Εξαρχής, διαφωνήσαμε με το γεγονός ότι μας θεωρεί ίδιους με όλους τους άλλους παρόχους υγείας, οι οποίοι θα συμβληθούν, και επομένως η πληρωμή θα πραγματοποιείται ανεξάρτητα με την πληρωμή φαρμάκων, από ξεχωριστή υπηρεσία, που θα επεξεργάζεται τις γνωματεύσεις, και στην οποία θα αποστέλλουν όλοι οι πάροχοι υγείας τις υποβολές τους. Επομένως, όποτε πληρώνει τους άλλους παρόχους ο ΕΟΠΥΥ  θα πληρώνει και εμάς.

  Η σύμβαση για όλους τους παρόχους αναφέρει ότι η πληρωμή θα γίνετε 90 ήμερες μετά την 20η του επόμενου μήνα που θα κατατίθενται οι συνταγές, για το λόγο αυτό προστέθηκε το άρθρο, για την παράταση της πληρωμής 30 ημερών σε περίπτωση αντικειμενικών δυσχερειών. Που δεν με πείθει κανείς ότι θα υπάρξει διαφορετική μεταχείριση για τα φαρμακεία εάν δεν διαχωριστούν οι υποβολές των φαρμακοποιών από τους άλλους παρόχους.

  Θα πρέπει λοιπόν στο θέμα αυτό, να επιμείνουμε  στο σαφή διαχωρισμό μας από τους άλλους παρόχους.

  Σχετικά με τον όρο της υποχρέωσης ύπαρξης βεβαίωσης πιστοποίησης ορθής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων της υπουργικής απόφασης: ΔΥΒΔ/Π οικ/1348/7-1-2004, ο ΕΟΠΥΥ πρότεινε ο όρος αυτός να παραληφθεί από την συλλογική σύμβαση των φαρμακείων, εμείς όμως διαφωνήσαμε ως προς την πρόταση αυτή, καθόσον δινόταν η δυνατότητα να προσβληθεί από άλλους παρόχους υγείας που έχουν οικονομικά συμφέροντα, εφόσον στην δική τους σύμβαση γινόταν αναφορά για το απαραίτητο αυτής της βεβαίωσης για τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία διακινούν και οι ίδιοι όπως ορθοπεδικά, αναπνευστικές συσκευές, επιθέματα κτλ.

   

  Κατά την άποψη μου, επειδή ο κίνδυνος προσβολής της σύμβασης από τους άλλους παρόχους είναι πολύ υψηλός,  πρότεινα ως μοναδική λύση την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα εξαιρεί τα φαρμακεία από τον όρο αυτό. Όπως πληροφορήθηκα από τον πρόεδρο του ΠΦΣ, κ. Λουράντο, ο υπουργός κ. Πολάκης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, αρνήθηκε την υπογραφή τέτοιας υπουργικής απόφασης.

  Κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων, διαπίστωσα την διάθεση των συνομιλητών εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ, να υπογράψουμε άμεσα τη σύμβαση, καθώς από 1.1.17 βάση του νόμου, δεν θα επιτρέπεται καμία ατομική υποβολή δαπανών από τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

  Η κυβέρνηση λοιπόν θα βρισκόταν σε δεινή θέση, εάν ο ΠΦΣ δεν υπέγραφε στις 2 του μηνός τη συλλογική σύμβαση για τη χορήγηση όλων των παραπάνω, και κανένας ασφαλισμένος δεν θα μπορούσε να προμηθευτεί αναλώσιμα Σ.Δ., επιθέματα, διαιτητικά σκευάσματα, ορθοπεδικά είδη κτλ, αφού ούτε οι άλλοι πάροχοι δεν έχουν υπογράψει μέχρι τώρα σχετικές συμβάσεις.

  Ο ΠΦΣ θα μπορούσε να αναδείξει το πρόβλημα με τους ασφαλισμένους, που προέκυπτε με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης, έτσι ώστε να πιέσει τον κ. υπουργό να υπογράψει υπουργική απόφαση, για την εξαίρεση των φαρμακείων από την υποχρέωση της βεβαίωσης πιστοποίησης, ώστε να διασφαλιστούν τα φαρμακεία από το ενδεχόμενο κάποιες εταιρείες με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, όπως πχ εταιρείες επιθεμάτων, εταιρείες αναπνευστικών ειδών, κτλ να προσβάλουν την σύμβαση αυτή, για τον απλό λόγο ότι δεν αναφέρει την απαίτηση ύπαρξης αυτής της βεβαίωσης πιστοποίησης των φαρμακείων μας, ενώ αυτή θα υπάρχει ως απαραίτητος όρος στις συμβάσεις των άλλων παρόχων.

  Η συλλογική σύμβαση τελικά υπεγράφη, όπως ήδη γνωρίζετε, στις 2 του μήνα, χωρίς να υπάρχει καμία κατοχύρωση σχετικά με το θέμα της εξαίρεσης μας από την βεβαίωση πιστοποίησης ορθής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων της υπουργικής απόφασης: Δυβδ/Π οικ/1348/7-1-2004.

  Ο πρόεδρος του ΠΦΣ, αλλά και ο νομικός σύμβουλος κ. Δημητρέλλος με διαβεβαίωσαν ότι εφόσον, η σύμβαση αποτελεί συνέχεια της σύμβασης φαρμάκων δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Το ελπίζω και το εύχομαι.

  Παρόλα αυτά είναι μια σύμβαση που θα πρέπει να επιλυθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται, όπως:

  1. Θα πρέπει άμεσα οι εταιρείες που διαθέτουν σε εμάς, τα προϊόντα που αναφέρονται στη σύμβαση και αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, να προμηθευτούν μοναδικό κωδικό ΕΚΑΠΤΥ, ο οποίος προσδιορίζει το εκάστοτε προϊόν της εταιρείας. Δυστυχώς ο ρυθμός προμήθειας των κωδικών ΕΚΑΠΤΥ από τις εταιρείες, καθυστερεί πάρα πολύ, λόγω της καθυστέρησης των μηχανογραφικών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ, λόγω του μεγάλου αριθμού υποβολών, από τις εταιρείες αναλωσίμων, επιθεμάτων και από όλες τις εταιρίες που πρέπει να προμηθευτούν αυτούς τους χιλιάδες κωδικούς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αμφισβητώ λοιπόν ότι μέχρι τις 20 του μήνα που όπως μας ανέφερε ο ΕΟΠΥΥ θα ξεκινήσει η λειτουργία του νέου συστήματος του ΕΔΑΠΥ,
  2. Το σύστημα όμως για να λειτουργήσει, απαιτεί και ένα μοναδικό αριθμό, το λεγόμενο barcode του προϊόντος, όπως υπάρχει και για τα φάρμακα. Θα πρέπει λοιπόν για την εκτέλεση της γνωμάτευσης να καταχωρούμε αυτόν τον αριθμό σε συνδυασμό με τον μοναδικό κωδικό ΕΚΑΠΤΥ, ώστε να μπορεί να καταχωρηθεί η εκτέλεση της γνωμάτευσης. Για να γίνει όμως, αυτό θα πρέπει και για τα αποθέματα που διαθέτουμε, αλλά και για τα προϊόντα που ήδη έχουμε χορηγήσει στους πελάτες μας, να προμηθευτούμε εμείς και οι φαρμακαποθήκες, από τις εταιρείες αυτά τα μοναδικά barcode.

  Τα barcode θα πρέπει να σταλούν με ηλεκτρονικό αρχείο τύπου excel, και έπειτα  σκανάροντας ένα barcode από  αυτά, αυτό θα ακυρώνεται αφού θα έχει εισαχθεί στο σύστημα, έτσι δεν θα απαιτείται να επικολληθεί στην γνωμάτευση, θα  είναι δηλαδή ένα άυλο κουπόνι.

  Αυτό που δεν κατανοώ είναι, πως είναι δυνατόν οι εταιρείες αναλωσίμων Σ.Δ., που απασχολούν την πλειοψηφία των συνάδελφων, και που ενημερωθήκαν για τις αποφάσεις της κυβέρνησης προ λίγων ημερών, θα μπορέσουν να  αποκτήσουν τους μοναδικούς κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ, (για τα αποθέματα που πρέπει να δηλωθούν από εμάς, αλλά και για τα προϊόντα που πρέπει να διαθέτουν από εδώ και στο εξής) και να μας διαθέσουν και τους μοναδικούς αριθμούς barcode, ώστε να λειτουργήσει η νέα εφαρμογή του ΕΔΑΠΥ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

  Θεωρώ αδύνατο έως απίθανο, ότι μέχρι τις 20 του μήνα αυτό θα έχει γίνει, και στην περίπτωση που λειτουργήσει η νέα εφαρμογή του ΕΔΑΠΥ, κατά πόσο θα έχει ολοκληρωθεί από μέρους μας, η προμήθεια αυτών των barcode από τις εταιρείες ή από τις φαρμακαποθήκες.

  Επομένως υπάρχουν 2 ενδεχόμενα: α) ότι η υποβολή του Ιανουαρίου  να γίνει τον επόμενο μήνα, μαζί με τις γνωματεύσεις του Φεβρουάριου, αρά η πληρωμή μας θα πραγματοποιηθεί με τις καλύτερες συνθήκες τέλη Ιουνίου, γεγονός που το θεωρώ αδιανόητο ή β) η υποβολή του Ιανουάριου να γίνει χειρόγραφα, χωρίς την ηλεκτρονική υποβολή, μέσω δηλαδή των μηχανογραφικών συστημάτων που διαθέτουμε, επικολλώντας τα κουπόνια που ήδη υπάρχουν στις συσκευασίες των αναλωσίμων Σ.Δ. και των άλλων προϊόντων, λύση που έχει απαιτηθεί ήδη από τον ΠΦΣ, στην περίπτωση που η εφαρμογή δεν είναι έτοιμη την προκαθορισμένη ημερομηνία.

  1. Ένα σοβαρότατο πρόβλημα που προκύπτει, είναι ότι η κατάθεση των αναλωσίμων Σ.Δ., από εδώ και στο εξής, θα γίνεται στην νέα υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ που έχει συσταθεί  στον Ασπρόπυργο, καταργώντας τις καταθέσεις στις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. Το πρόβλημα είναι ότι οι συνάδελφοι, ειδικά των συλλόγων που δεν διαθέτουν διανεμητικό λ/σμο, θα είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν από μόνοι  τους τον φάκελο υποβολής των γνωματεύσεων με ορατό τον κίνδυνο να χαθεί (θα πρέπει δηλαδή να τον ασφαλίσουν).  Και για ποιο λόγο να επιβαρυνθούμε με τα έξοδα αυτά, που μέχρι τώρα τα αναλάμβανε ο ΕΟΠΥΥ;

  Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ μας ανέφερε ότι το παραπάνω σύστημα αποστολής των υποβολών με δική μας επιβάρυνση θα ισχύσει μετά από λίγους μήνες και για τις συνταγές φαρμάκων!!!!

  Στην προ ημερών συνάντηση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ με τους διευθυντές των περιφερειακών διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ, η διοίκηση ενημέρωσε τους διευθυντές ότι απο τον Ιούλιο θα ισχύει το νέο σύστημα υποβολών για τα φάρμακα. Δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να το αποδεχτούμε.

   

  1. Η διαδικασία ελέγχου των γνωματεύσεων, βάση του νόμου 4368/2016,  που αναφέρει για την τελική εκκαθάριση τους, που θα υποβάλλονται στον Ασπρόπυργο, θα γίνεται με δειγματοληπτικό έλεγχο. Π.χ. σε δείγμα 5% οι γνωματεύσεις θα ψηφιοποιούνται και θα αποστέλλονται στην περιφερειακή δ/νση του ΕΟΠΥΥ που ανήκει το φαρμακείο. Εκεί θα διενεργείται ο σχετικός έλεγχος και στην περίπτωση που υπάρχει παράπτωμα, όπως απουσία σφραγίδας, απουσία υπογραφής παραλήπτη ή να μην συμβαδίζει η πάθηση με το ιστορικό του ασθενούς, ή να μην συμβαδίζει η πάθηση με τα φάρμακα που χορηγούνται στον ασθενή, κ.α. (οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ελέγχουν το ιστορικό  του ασθενούς και επιβεβαιώνουν εάν κάνει χρήση ινσουλίνης, για να δικαιολογηθεί η αναγραφόμενη ποσότητα αναλωσίμων Σ.Δ.) τότε το πρόστιμο που θα επιβάλλεται θα υπολογίζεται  με συντελεστή επί του συνολικού αιτουμένου ποσού. Θα πρέπει να διευκρινιστούν και να διαχωριστούν οι ευθύνες συνταγογράφων ιατρών και φαρμακοποιών όσον αφορά την συνταγογράφηση των γνωματεύσεων και την εκτέλεση των γνωματεύσεων. Το σύστημα αυτό ελέγχου εφαρμόζεται ήδη, στα μικροβιολογικά εργαστήρια, στις κλινικές κτλ.
  2. Έχει αποφασιστεί ότι θα υπάρχει για την δαπάνη όλων αυτών των προϊόντων κλειστός προϋπολογισμός και ότι θα εφαρμοστεί rebate για τις πωλήσεις μας, συμπεριλαμβανόμενων και των πωλήσεων σε αναλώσιμα Σ.Δ.

  Η κυβέρνηση  προτίθεται να εφαρμόσει claw back, σε περίπτωση υπέρβασης της δαπάνης, την οποία θα επωμιστούν οι εισαγωγείς και οι κατασκευαστές, αλλά και οι διανομείς, όπως τα φαρμακεία μας, σε ορισμένα είδη.

   

  Όμως αυτή η σύμβαση μας δίνει τη δυνατότητα χορήγησης προϊόντων, που μέχρι τώρα ήταν δύσκολο, εξαιτίας των γραφειοκρατικών διαδικασιών να τα χορηγήσουμε, όπως και εξειδικευμένων προϊόντων που απαιτούν όμως ιδιαίτερες γνώσεις.

  Η χορήγηση πχ ορθοπεδικών ειδών δεν σημαίνει ότι μπορούμε να χορηγούμε με γνωμάτευση κηλεπιδέσμους, επιστραγαλίδες, απλές επιγονατίδες, απλούς νάρθηκες, απλά κολάρα κ.α., τα οποία δεν αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ. Μας δίνει όμως την δυνατότητα χορήγησης άλλων ορθοπεδικών ειδών, μερικά από τα οποία είναι και εξειδικευμένα, και τα οποία μέχρι τώρα, διακινούντο μόνο μέσω ορθοπεδικών καταστημάτων.

  Επίσης η χορήγηση π.χ. διαιτητικών σκευασμάτων ειδικής διατροφής, είναι αδιανόητο να μην πραγματοποιείται πλέον μέσω των φαρμακείων μας, και να χορηγούνται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από άλλα κανάλια διανομής.

  Η επιστημονική μας γνώση και η εξειδίκευση μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε σε σχέση με τους άλλους παρόχους υγείας, την χορήγηση αυτών των προϊόντων, όπως και τόσων άλλων που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ.

  Ο προβληματισμός που θέτω είναι, εάν μπορούμε, εάν θέλουμε να αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία, και να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε αυτά τα κανάλια διανομής, που μέχρι τώρα μονοπωλούσαν αυτή την αγορά.

  Ο ρόλος του ΠΦΣ και των ΦΣ, είναι να εκπαιδεύσουν τους φαρμακοποιούς και να εξειδικεύσουν το μικρομεσαίο φαρμακείο, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει ένα ποσοστό από αυτή την αγορά, που ήταν απλησίαστη μέχρι τώρα.

  Αποστόλης Βαλτάς

  Α΄ Αντιπρόεδρος ΠΦΣ

  Πρόεδρος ΦΣ Λέσβου