• Απο 23/04/18 η διασύνδεση γνωματεύσεων με την εκτέλεση στο ΕΔΑΠΥ
 • Ανακοίνωση

  Προς το σύνολο των συµβεβληµένων Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας και γιατρών, οι οποίοι συνταγογραφούν υγειονοµικό υλικό, θεραπευτικά µέσα, σκευάσµατα ειδικής διατροφής, για ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ.

  Σε συνέχεια της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρµογής e∆ΑΠΥ Παροχών, για την υποβολή των αντίστοιχων δαπανών, σας γνωρίζουµε ότι από τις 23/04/2018 θα ενεργοποιηθεί η διασύνδεση µεταξύ ηλεκτρονικών γνωµατεύσεων και εκτελέσεων για όλα τα υγειονοµικά υλικά, θεραπευτικά µέσα και σκευάσµατα ειδικής διατροφής, τα οποία έχουν δηλωθεί και εγκριθεί από τον ΕΟΠΥΥ.

  Υπενθυµίζονται και επισηµαίνονται τα παρακάτω σηµεία:

  • Όλες οι γνωµατεύσεις εκδίδονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά, µε µοναδικό αριθµό έκδοσης (Barcode) ανά γνωµάτευση.

  • Η γνωµάτευση εκτελείται µοναδικά στο σύνολο της ή µερικώς.

  • Γνωµάτευση που έχει εκτελεστεί δεν επιτρέπεται να ακυρωθεί από τον συνταγογράφο ιατρό.

  • Γνωµάτευση που έχει ακυρωθεί από τον συνταγογράφο ιατρό δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί. Για επιπλέον οδηγίες σχετικά µε τη νέα φόρµα εκτελέσεων γνωµατεύσεων αναζητείστε τις Οδηγίες Χρήσης Παροχών στο site του ΕΟΠΥΥ ή απευθυνθείτε στο edapy@eopyy.gov.gr