• Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΦΣ Λέσβου: "Λοιμώξεις του Αναπνευστικού - Ο Ρόλος του Φαρμακοποιού"