• Ενημέρωση για ανασυγκρότηση Δ.Σ. ΕΤΕΣΤΑ
 • Αθήνα, 6/10/2015

   

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


  Θέμα: Ανασυγκρότηση ΔΣ ΕΤΕΣΤΑ

  Στην χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΦΣ, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΣΤΑ, το οποίο είναι επταμελές και το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες.

  Η ΕΤΕΣΤΑ αποτελεί εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας του Π.Φ.Σ.

  Δημιουργήθηκε από την προηγούμενη Διοίκηση  και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε απαιτούμενη προσπάθεια ώστε να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της και να  ολοκληρώσει την αποστολή της τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

  Στην σημερινή συγκυρία, οι  πληροφορίες όχι μόνο των λιανικών πωλήσεων αλλά και όλη η παρακολούθηση  των σταδίων διακίνησης  του φαρμάκου έως και τον ασθενή, αποτελεί σημαντική προστιθέμενη αξία για τον φαρμακοποιό.

  Οι προοπτικές που ανοίγονται μέσα  από την λειτουργία της ΕΤΕΣΤΑ, θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για το φαρμακείο του αύριο.

  Η ΕΤΕΣΤΑ αποτελεί στην ουσία περιουσιακό στοιχείο όλων των φαρμακοποιών, οι οποίοι θα επιλέξουν να συμμετάσχουν και να συντελέσουν στην πρωτοβουλία αυτή του Π.Φ.Σ.

  Τα μέλη  του νέου  Δ.Σ. της ΕΤΕΣΤΑ είναι οι κ.κ.
  ΒΑΛΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
  ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
  ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   
  ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του ΠΦΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ