• ΕΟΠΥΥ: Ισχύς νέας φόρμας εκτύπωσης για χειρόγραφες εκτελέσεις συνταγών από 1.12.2015
  • 01.10.15

    Έπειτα απο αίτημα του ΠΦΣ η ημερομηνία ισχύς της εφαρμογής σχετικά με την εκτύωπση των συνταγων που εκτελούνται χειρόγραφα σε ενιαίο εντυπο αναβάλλεται απο 1η Σεπτεμβρίου 2015 στην 1η Δεκεμβρίου 2015.

    Οι συνταγές που εκτελούνται χειρόγραφα από τα φαρμακεία, είτε λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος είτε για όποιο άλλο επιτρεπτό λόγο. θα εκτυπώνονται πλέον σε ειδικό ενιαίο έντυπο και όχι όπως συνηθιζόταν στην πίσω πλευρά ή όπως αλλιώς.

    Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό εγγράφο του ΕΟΠΥΥ παρακάτω:

    • επισυναπτόμενα αρχεία: