• ΤΣΑΥ/ΕΤΑΑ: Ανακοίνωση παράτασης καταβολής εισφορών α΄εξαμήνου 2015
  • 31/07/2015

    Μετά την συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ την 30η Ιουλίου 2015 αποφασίστηκε
    η εκ νέου  παράταση της διορίας καταβολής της δόσης του α΄ εξαμήνου 2015 για τις συνδρομές των εν ενεργεία ασφαλισμένων του Τομέα Υγειονομικών ΕΤΑΑ για ένα μήνα επιπλέον μήνα ήτοι μέχρι 26/08/2015.