• ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ: Παράταση Καταβολής Εισφορών εξαμήνου
 • 25.06.15

  Παράταση χρόνου καταβολής εισφορών Α’ εξαμήνου 2015

  Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και με τη σύμφωνη γνώμη του Κυβερνητικού Επιτρόπου

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
  Δέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει,
  την παράταση της καταβολής εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών του α΄ εξαμήνου 2015 από την καταληκτική ημερομηνία για ένα (1) μήνα δηλαδή μέχρι 31/7/2015.

  Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.