• ΕΟΠΥΥ: Συνταγογράφηση & Εκτέλεση για Κατόχους Βιβλιαρίων Οικονομικής Αδυναμίας – Απορίας, Πρόνοιας
  • Δείτε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τα βιβλιάρια απορίας:

     

    • Πραγματοποιείται συνταγογράφηση μεσω του συστήματος της Η/Σ

     

    • Οι συνταγές εκτελούνται μόνο στα Νοσοκομεία!