• ΕΟΠΥΥ: Νέες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής συνταγών των φαρμακείων και τη συνταγογραφάφηση με δραστική ουσία
 • 27.11.14

  Σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Π60/33/οικ.41793 στις 26.11.14 με θέμα "τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων και τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία" σας επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Η αναφορά για την ενιαία συγκεντρωτική κατάσταση φαρμάκων ασφαλισμένων-ανασφάλιστων αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας.

  Για την κατάθεση μηνός Νοεμβρίου ισχύουν τα εξής:

  Α. Το συνοδευτικό σημείωμα του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ  θα είναι εις διπλούν, ένα μέσα στο φάκελο υποβολής και ένα εκτός του φακέλου.

  Β. Τα πρωτότυπα τιμολόγια και η συγκεντρωτική κατάσταση θα τοποθετούνται μέσα στο φάκελο υποβολής και όχι εκτός.

  Γ. Τα αντίγραφα τιμολογίων και συγκεντρωτικής κατάστασης θα παραμένουν εκτός του φακέλου.