• Οι Πρόεδροι και οι Αντιπρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν υποχρεούνται σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης
  • Αθήνα, 6/10/2014


    Επισυνάπτεται έγγραφο με την γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του ΠΦΣ σύμφωνα με το οποίο οι Πρόεδροι και οι Αντιπρόεδροι των φαρμακευτικών συλλόγων δεν έχουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Πόθεν Έσχες.

    Πατήστε ΕΔΩ.