• Φαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφάλιστων Πολιτών - Διευκρινιστική Εγκύκλιος
 • 24.07.14

  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

  Δείτε την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ (Αρ. Πρωτ.: οικ. 25118/08-07-14) για την φαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών εδώ:

  Δείτε την διευκρινιστική εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ (Αρ. Πρωτ.: οικ.27607/23-07-14) με περαιτέρω οδηγίες για την υποβολή των συνταγών ανασφάλιστων εδώ:

   

  Διευκρινίζουμε ότι:

  1. Απαιτείται έκδοση ξεχωριστού τιμολογίου για τα φάρμακα των ανασφάλιστων και είναι ενιαίο για φάρμακα και εμβόλια.
  2. Δεν χορηγούνται αναλώσιμα.
  3. Δεν χορηγούνται ΦΥΚ.
  4. Δεν απαιτείται συγκεντρωτική κατάσταση.
  5. Κρατάμε κανονικά τη συμμετοχή και το 1e ανά συνταγή
  6. Οι συνταγές εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά απο ιατρούς νοσοκομείων και το ΠΕΔΥ, και όχι χειρόγραφα