• "Φάρμακα μόνο στο Φαρμακείο"
  • Η διαφήμιση θα μεταδίδεται και στα τοπικά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης του νησιού μας