• ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ: Ενημέρωση για εισφορές Β Εξαμήνου
  • Διαβάστε το σχετικό έγγραφο του ΤΣΑΥ/ΕΤΑΑ για την καταβολή των εισφορών του Β΄Εξαμήνου

    εδώ: