• Απεσύρθη το άρθρο για τις μεταφορές φαρμακείων (30.09.11)
 • Απεσύρθη το άρθρο για τις μεταφορές φαρμακείων Απεσύρθη το άρθρο για τις μεταφορές φαρμακείων

   

  30/9/2011

  Αγαπητοί Συνάδελφοι,

  Σας ενημερώνουμε ότι:

  Το άρθρο που αφορούσε μεταφορές φαρμακείων, και συμπεριλαμβανόταν στο Σχέδιο Νόμου "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις", αποσύρθηκε.

  Εκ του ΠΦΣ