• Χορήγηση Levocarnitine και υποκατάστατων δακρύων (04.07.11)
  • 04/07/2011

    Σας αποστέλλουμε έγγραφο του Υπ.Εργασίας και Κοιν.Ασφάλισης που αναφέρεται στις περιπτώσεις αποζημίωσης από τα ασφαλιστικά ταμεία της LEVOCARNITINE και των Υποκατάστατων Δακρύων ,για την ενημέρωσή σας.

    • επισυναπτόμενα αρχεία: