• ΦΕΚ 544Β/1.3.2012: Αρνητική Λίστα φαρμάκων (13.03.12)
  • 13.3.2012

    Επισυνάπτεται ο κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.