• ΦΕΚ 542Β/1.3.2012: Επικυρωμένος κατάλογος ΜΗΣΥΦΑ (13.03.12)
  • 13.3.2012

    Επισυνάπτεται ο επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).