• Εφαρμοστικός νόμος αρμοδιότητας Υπ.Υγείας και Υπ. Εργασίας (24.02.12)
  • Επισυνάπτονται τα άρθρα του Νομοσχεδίου του ΥΥΚΑ που αφορούν στη φαρμακευτική πολιτική.