• Παύση συνταγογράφησης απο 1.1.2012 συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απο τους συμβεβλημένους ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ γιατρούς (27.12.11)
  • ικα ικα

     

    Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο του ΙΚΑ με την οποία απο 1.1.2012 παύει να ισχύει η διαδικασία συνταγογράφησης σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ απο τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ - ΟΑΕΕ γιατρούς .