• Εφαρμοστικός νόμος του μνημονίου - Νέες αγορανομικές διατάξεις (06.03.12)
  • 06.03.2012

    Συνάδελφοι, όπως  αναφέρει ο Εφαρμοστικός Νόμος θα πρέπει να εκδοθούν εντός 15 ημερών από την δημοσίευσή του ( έχει ήδη δημοσιευθεί), αγορανομικές διατάξεις που θα καθορίζουν νέες τιμές στα φάρμακα. Αν ισχύσουν οι αγορανομικές διατάξεις ,θα υπάρχουν φάρμακα που η τιμή τους θα μειωθεί από 50% έως 15%.Επομένως θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για τα stock και τις παραγγελίες σας ,για φάρμακα που έχει λήξει η πατέντα τους και η τιμή τους θα μειωθεί κατά 50%και για φάρμακα που είναι εκτός πατέντας ,αλλά η τιμή τους θα μειωθεί ακόμη κατά 15%.