• Ο Εφαρμοστικός νόμος του μνημονίου (05.03.12)
 •     05.03.2012

       Ο Εφαρμοστικός Νόμος του Μνημονίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

       Τα κυριότερα σημεία του είναι τα εξής.

  - Θα εκδοθούν 8 υπουργικές αποφάσεις μέσα στις προσεχείς ημέρες.Με τις αποφάσεις αυτές ορίζεται ο τρόπος συνταγογράφησης ο οποίο σε γενικές γραμμές είναι ο εξής.

  1. Με απόφαση του διοικητή του κάθε νοσοκομείου, επιλέγονται οι δέκα πρώτες σε δαπάνη θεραπευτικές κατηγορίες φαρμάκων, ανάλογα με τον τύπο και την ειδική κατεύθυνση του νοσοκομείου (γενικά ,ογκολογικά, ειδικά, κλπ).Οι γιατροί των νοσοκομείων θα συνταγογραφούν με την χημική ονομασία και με βάση τους δύο καταλόγους του ΕΟΦ. 

  2. Όλοι οι γιατροί που συνταγογραφούν για λογαριασμό των ταμείων, υποχρεούνται από 1ης Απριλίου να συνταγογραφούν με βάση τη δραστική ουσία για τις δέκα πρώτες σε κατανάλωση θεραπευτικές κατηγορίες ,εξαιρουμένων αυτών  για τις χρόνιες παθήσεις.

  3. Οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν το κατάλληλο φάρμακο συμμορφούμενοι τόσο με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, όσο και με την αντιστοίχιση δραστικής ,κατά θεραπευτική επιλογή. Μετά την 1η Ιουνίου, εφαρμόζεται η καθολική και υποχρεωτική συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία ,για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες της θετικής λίστας.

  4. Ο  ΕΟΠΥΥ έχει τη δυνατότητα πρόσθετων διαπραγματεύσεων προκειμένου να επιτύχει χαμηλότερες τιμές και στην περίπτωση αυτή, το φαρμακείο είναι υποχρεωμένο να χορηγήσει το φθηνότερο φάρμακο.

  5. Οι ηλεκτρονικές συνταγές εκτελούνται από ταα φαρμακεία, χορηγώντας υποχρεωτικά το φθηνότερο φάρμακο σε κάθε δραστική.Αν ο ασφαλισμένος επιλέξει να πάρει ακριβότερο φάρμακο της ίδιας δραστικής ουσίας, θα πληρώσει τη διαφορά τιμής.

  6. Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να μετατρέπουν τη χειρόγραφη συνταγή σε ηλεκτρονική.Σε αυτή την περίπτωση, ο γιατρός θα χρεώνεται με ένα Ευρώ ανά συνταγή, το οποίο θα αποδίδεται  στο φαρμακοποιό.