• Τ.Α.Π Ε.Τ.Ε ( Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
 • Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 - ΑΘΗΝΑ 10432

   

  * ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ Π.Δ. 121/2008

   

  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ: Κανονικά από όλους τους ιατρούς

   

  ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Εκτελούνται με την προϋπόθεση να υπάρχει σφραγίδα ιατρού και Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.

   

  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ: Χορηγούνται με γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής και απόδειξη.

   

  ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ: Δε χορηγούνται

   

  ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ: Με ιατρική συνταγή

   

  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: Με απόδειξη

   

  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ:

   

  - Τα φάρμακα εξωσωματικής γονιμοποίησης με απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής.

   

  - Για να εξοφληθούν από το ταμείο συνταγές που περιέχουν τα φάρμακα FORSTEO και PREOTACT, θα πρέπει οι συνταγές να έχουν προέγκριση από το ταμείο και να είναι γραμμένες από αρμόδιους γιατρούς.

   

  ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Με ιατρική συνταγή, αφού πρώτα υπάρξει έγκριση του Ε.Ο.Φ. και έγκριση της Υγειονομικής επιτροπής του Ταμείου.