• Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (ΤΑΠ ΟΤΕ) Ν.Π.Δ.Δ.
 • ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12 - Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ

  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15123

   

  * ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ Π.Δ. 121/2008

   

   

  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ: Κανονικά από όλους τους ιατρούς

   

  ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Εκτελούνται, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σφραγίδα ιατρού και Νοσοκομείου ή Υγείας.

   

  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ: Να προηγείται συνεννόηση με το Ταμείο.

   

  ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ: Όχι

   

  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: Με απόδειξη. Για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι χορηγούνται τα αναγκαία κατά είδος και ποσότητα υλικών σύμφωνα με την γνωμάτευση κρατικού Νοσοκομείου και την έγκριση Ιατρού του Ταμείου, με απόφαση τριετούς ισχύος.

   

  Για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ την χορήγηση ομοίως με απόφαση διετούς ισχύος.

   

  Για Σακχαρώδη διαβήτη κυήσεως την χορήγηση σύμφωνα με γνωμάτευση διαβητολόγου μετά από έγκριση ιατρού του ταμείου.

   

  ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ: Σε συνταγή κανονικά

   

  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ:

   

  - Τα φάρμακα εξωσωματικής γονιμοποίησης χορηγούνται από το ταμείο του ΟΤΕ με τον εξής τρόπο: Ο ασφαλισμένος θα αγοράζει από το φαρμακείο τα φάρμακα για την εξωσωματική γονιμοποίηςη , θα λαμβάνει τιμολόγιο ή αναλυτική απόδειξη λιανικής πώλησης αγοράς των φαρμάκων, και όλα αυτά θα τα υποβάλλει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα έχει, για έγκριςη από το ταμείο του ΟΤΕ. Εννοείται ότι όλα αυτά θα γίνονται μετά από έγκριση της σχετικής αίτησης του ασφαλισμένου στην αρμόδια επιτροπή του ταμείου.

   

  - Χορηγείται το GLIVEK, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκριση από ελεγκτή ιατρό του ταμείου. Όπου δεν υπηρετεί ελεγκτής ιατρός είναι απαραίτητη η έγκριση από ιατρό του ταμείου μέσω φαξ. Σε αυτήν την περίπτωση, προϋπόθεση για την εξόφληση της συνταγής είναι να επισυνάπτεται στην συνταγή αντίγραφο του φαξ με την έγκριση.

   

  - Συνταγές με εμβόλια απευαισθητοποίησης χορηγούνται με μόνη προϋποθεση να είναι γραμμένα από ιατρό αλλεργιολόγο (χωρίς θεώρηση).