• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (μόνο φοιτητές)
 • ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 30 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

   

  * ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ Π.Δ. 121/2008

   

  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ: Κανονικά από όλους τους ιατρούς.

   

  (Συμμετοχή 0% για όλα τα φάρμακα)

   

  ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Εκτελούνται με την προϋπόθεση να υπάρχει σφραγίδα ιατρού και Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.