• ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
 • Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15 - ΠΕΙΡΑΙΑ

   

  * ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν ακολουθεί πλήρως το ΠΔ.121/2008

   

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ: Χορηγούνται με γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Κλινικής ότι συνεχίζεται η θεραπεία στο σπίτι.

  ΕΜΒΟΛΙΑ : Χορηγούνται. Το HAVRIX (Ηπατίτιδας Α, μόνο σε άτομα υψηλού κινδύνου).

  ΟΡΟΙ : Χορηγούνται.

  ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ : Δεν χορηγούνται.

  ΕΜΒΟΛΙΑ: Ακολουθούν το Εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμού

  ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ: Δεν χορηγούνται.

  Οι συνταγές του Οίκου Ναύτου ακολουθούν τους κανόνες του Π.Δ. 121/2008 και συμπεριφέρονται όπως και οι συνταγές ενιαίου τύπου (π.χ. τρία φάρμακα ανά συνταγή κ.λ.π.)

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συνταγές εκτελούνται - είτε απλές, είτε επαναλαμβανόμενες - εντός πέντε ημερών.

  ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ: Σε συνταγή κανονικά.

  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: Η φαρμακευτική αγωγή γράφεται σε συνταγή κανονικά και εκτελείται κανονικά από το φαρμακείο.

  Τα αναλώσιμα γράφονται μεν σε συνταγή, αλλά πρέπει πρώτα να πάρει έγκριση από το Ταμείο και μετά προσκομίζεται στο φαρμακείο και αγοράζονται με απόδειξη από τον ασφαλισμένο. Η συνταγή δηλαδή δεν κρατείται από το φαρμακοποιό, δίνεται στον ασφαλισμένο, ώστε να την πάει στο Ταμείο (σφραγίδα, υπογραφή και αναλυτική τιμολόγηση συνταγής), για να του χορηγηθούν τα χρήματα.

  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ: Χορηγούν μόνο όσα φαρμακεία έχουν σύμβαση με τον Οίκο Ναύτου.

  Επίσης : Τα ιδιοσκευάσματα DANATROL και LH-RH ανάλογα, για περιπτώσεις ενδομητρίωσης ή ινομυωμάτων καθώς και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην εξωσωματική γονιμοποίηση χορηγούνται από τον Ο.Ν. μόνο μετά από γνωμάτευση ειδικής επιτροπής που αποτελείται από τον αρχίατρο, ένα γυναικολόγο ιατρό Ο.Ν. και ένα παθολόγο Ο.Ν. Συνταγές με αυτά τα φάρμακα για να εξοφληθούν από το ταμείο, πρέπει να έχουν εγκριθεί από την ειδική επιτροπή.

  ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ: Χορηγούνται με γνωμάτευση από Κρατικό Νοσοκομείο, προέγκριση από ελεγκτή ιατρό του Ο.Ν. Οι ασφαλισμένοι με τα παραπάνω δικαιολογητικά, αγοράζουν και με την απόδειξη τους απευθύνονται στον Ο.Ν. για την εξόφλησή τους.

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ν.2166/93 άρθρο 31 παρ. 2 και ν. 2731/99 άρθρο 27): Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων στις δαπάνες των φαρμάκων έχουν ως εξής :

  - 25 % Οι εν ενεργεία ναυτικοί και το προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας

  - 20% Συνταξιούχοι Ν.Α.Τ.

  - 10% Οι συνταξιούχοι Ν.Α.Τ. δικαιούχοι του ΕΚΑΣ.

  Με το ίδιο ποσοστό με τον άμεσα ασφαλισμένο συμμετέχει και κάθε μέλος της οικογένειας του. Η ένδειξη του ποσοστού συμμετοχής πρέπει να έχει αποτυπωθεί με σφραγίδα στο εξώφυλλο του Βιβλιαρίου Ασθενείας ή συνταγών από τις Υπηρεσίες του Ο.Ν.

  ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Για τον Οίκο Ναύτου πλέον ισχύει ο ίδιος πίνακας μηδενικών συμμετοχών που ισχύει και για τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, με τη μόνη διαφορά ότι ο Οίκος Ναύτου περιλαμβάνει επιπλέον και την πάθηση της παιδικής εγκεφαλοπάθειας (για όλα τα φάρμακα) με μηδενική συμμετοχή.

  Επίσης δεν καταβάλλουν συμμετοχή :

  Α) Τα παιδιά ναυτικών που είναι ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον λαμβάνουν σύνταξη από το ΝΑΤ.

  Β) Η χήρα ή ο χήρος ναυτικού που συνταξιοδοτείται από το ΝΑΤ με συνταξιοδοτικώς προστατευόμενο παιδιά τα οποία επίσης εξαιρούνται.

  Γ) Γονείς ναυτικών που συνταξιοδοτούνται από το ΝΑΤ λόγω θανάτου του παιδιού τους.

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 10%: Με την 2412,1/44/93/21.10.93 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι για την προμήθεια των κάτωθι φαρμάκων:

  Α) διεγερτικά ωορηξίας

  Β) ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (π.χ. MIACALCIC κ.α.)

  Γ) ΣΟΥΛΦΑΛΑΖΙΝΗ (π.χ. AZULFIDINE, SALOSPYRINE)

  Δ) ΜΕΣΑΛΑΖΙΝΗ (π.χ. ASACOL, SALOFALK)

  Ε) Κορτιζονούχος υποκλισμός (φάρμακα για την ελκώδη κολότιδα και νόσο CHRON (π.χ.BETNESOL ENEMA)

  Ζ) ΠΕΝΙΚΙΛΑΜΙΝΗ (για την νόσο WILSON)

  H) LEVODORA (π.χ. MADOPAR, SINEMET, ZIMOX) (για την νόσο του PARKINSON)

  Θ) ΑΜΑΝΤΑΔΙΝΗ (π.χ. SYMMETREL)

  Ι) ΜΕΘΑΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΗ ΒΡΩΜΟΚΡΥΠΤΙΝΗ (π.χ. PARLODEL)

  Ια) ΒΕΝΖΕΞΟΛΗ (ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ) (π.χ. ARTANE)

  Ιβ) ΒΙΠΕΡΙΔΕΝΗ (π.χ. ΑΚΙΝΕΤΟΝ)

  Ιγ) ΟΡΦΕΝΑΝΔΡΙΝΗ (ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ) (π.χ. DISIPAL)

  Ιδ) ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (για τον άπιο διαβήτη (π.χ. DEFRIN)

  Ιε) ΝΕΟΣΤΙΓΜΙΝΗ (για την μυασθένεια)

  Ιστ) ΠΥΡΙΔΟΣΤΙΓΜΙΝΗ (για την μυασθένεια) (π.χ. MESTINON)

  (Ο Οίκος Ναύτου έχει παρακαλέσει τους ιατρούς μετά από τα παραπάνω να σημειώνουν στις συνταγές που εκδίδουν το ορθό ποσοστό συμμετοχής υπογράφοντας και σφραγίζοντας στο σημείο αυτό).

  * Σημείωση αναφορικά με τις συμμετοχές σε συνταγές Οίκου Ναύτη : Σε συνταγές του Οίκου Ναύτη αναγράφονται φάρμακα που έχουν μία (1) συμμετοχή, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν στην ίδια συνταγή φάρμακα, με διαφορετικές συμμετοχές.

   

  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ: Οι θεράποντες ιατροί, που αναγάφουν συνταγές στα βιβλία των ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου, εφ' όσον ορίζουν ότι η θεραπευτική αγωγή που προτείνουν για τον ασθενή πρέπει να συνεχισθεί για περισσότερα από ένα μήνα, μπορούν να γράφουν την ίδια ημέρα (με την ίδια ημερομηνία) μέχρι τρείς (3) ξεχωριστές συνταγές με διαδοχική αρίθμηση, με τα ίδια φάρμακα και σε ποσότητες που θα επαρκούν για ένα μήνα. Σε κάθε συνταγή θα πρέπει να γράφουν επίσης την ένδειξη "επαναλαμβανόμενη συνταγή - χρόνια πάθηση θεραπεία μηνός" 1η συνταγή ή 2η συνταγή ή 3η συνταγή. Την δεύτερη ή τρίτη συνταγή οι ασφαλισμένοι πρέπει να την προσκομίζουν στο φαρμακείο ανάλογα , ένα μήνα ή δύο μήνες μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε. Οι συνταγές αυτές μπορούν να εκτελεσθούν σε διαφορετικά φαρμακεία άλλων πόλεων ή περιοχών που είναι συμβεβλημένα με τον Ο.Ν. και θεωρούνται από ελεγκτές ιατρούς εφ' όσον αυτό απαιτείται. Είναι απαραίτητο οι θεράποντες ιατροί που συνταγογραφούν στα συνταγολόγια του Ο.Ν. να χρησιμοποιούν "καρμπόν" για την αποτύπωση των εγγράφων στο αντίγραφο και στο στέλεχος που παραμένουν στο συνταγολόγιο.