• ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ
 • * Προσοχή: Το ΤΥΔΚΥ, αν και έχει ενταχθεί στον ΟΠΑΔ, υποβάλλεται ακόμη χωριστά στο Σύλλογο. Το μόνο που αλλάζει είναι τα στοιχεία του τιμολογίου. Για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή θα ενημερωθείτε από το Σύλλογο.

  ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 164- ΜΥΤΙΛΗΝΗ

  * ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ Π.Δ. 121/2008

  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ: Κανονικά από όλους τους ιατρούς

   

  ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Εκτελούνται, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σφραγίδα ιατρού και Νοσοκομείου ή Κέντρων Υγείας.

   

  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ: Τα απλά (π.χ. νάρθηκας απλός, πατερίτσες) χορηγούνται με απόδειξη. Τα πιο ακριβά (π.χ. αναπηρικό καρότσι) χορηγούνται όπως τα παραφάρμακα, αλλά απαιτείται επιπλέον να υπάρχουν και 3 προσφορές, ώστε να αποδεικνύεται ότι αγοράστηκε με την πιο φθηνή προσφορά.

   

  ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ: Όχι.

   

  ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ: Να υπάρχει έγκριση μαγνητικής τομογραφίας με σκιαγραφικό από επιτροπή του Ταμείου και κατόπιν να εγγραφεί συνταγή στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου.

   

  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: Γράφονται στο μικρό βιβλιαράκι και με προέγκριση και την απόδειξη απευθύνονται στο Ταμείο για τα χρήματά τους.