• Ο.Γ.Α
 • ΑΒΕΡΩΦ 7

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΓΑ:

  • ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Αβέρωφ 7 Αθήνα, τηλ. 210 5212554
  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ: 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη, τηλ.: 210 6033118
  • ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ: Αθηνάς 1 και Ερμού Άνω Ελευσίνα, τηλ. 210 5561622

   

  * ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ Π.Δ. 121/2008

   

  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ: Μόνο από ιατρούς που η σφραγίδα τους αναφέρει κωδικό αριθμό Ο.Γ.Α. (δηλαδή συμβεβλημένους)

  ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Εκτελούνται, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σφραγίδα ιατρού και Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας. Σε συνταγή γραμμένη από Κέντρο Υγείας απαιτείται η σφραγίδα της Υπηρεσίας που εξέδωσε την συνταγή (στρογγυλή ή τετράγωνη).

   

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΓΑ: Σύμφωνα με το υπ.αριθ. 37271/11-4-2006 έγγραφο της διοίκησης του ΟΓΑ ενημερώνει:

   

  "...μπορείτε να εκτελείτε και συνταγές φαρμάκων υπαλλήλων ΟΓΑ, με την ίδια διαδικασία που εκτελείτε συνταγές των λοιπών ασφαλισμένων του. Τα συνταγολόγια των υπαλλήλων του ΟΓΑ διακρίνονται από την ένδειξη: ΙΔ' ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΓΑ ή ΙΔ' ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΓΑ που υπάρχει στη θέση του ασφαλιστικού φορέα ".

   

  Επίσης διευκρίνισαν ότι για τους υπαλλήλους του ΟΓΑ μπορούν να συνταγογραφούν εκτός από τους κρατικούς γιατρούς και όλοι οι ιδιώτες γιατροί.

   

  Οι συνταγές αυτές θα καταχωρούνται και θα υποβάλλονται για πληρωμή στον ίδιο μηνιαίο λογαριασμό φαρμάκων, μαζί με τις συνταγές ασφαλισμένων του ΟΓΑ (αγροτών).

   

  ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ: Χορηγούνται μόνο με απόδειξη. Ο ασφαλισμένος απευθύνεται με την απόδειξη και βεβαίωση από Κρατικό Νοςοκομείου στον κλάδο Υγείας του Ο.Γ.Α.

   

  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ: Χορηγούνται, όπως τα παραφάρμακα.

   

  ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ: Όχι.

   

  ΓΑΛΗΝΙΚΑ: Χορηγούνται.

   

  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ:

   

  - Η συνταγή θα πρέπει να είναι πάντα θεωρημένη.

   

  - Στην συνταγή θα είναι μόνο τα αναλώσιμα ή μόνο τα φάρμακα, όχι μαζί, και τα αναλώσιμα γράφονται ανά μηνα.

   

  - Εάν εκ παραδρομής η συνταγή γράφει τα αναλώσιμα και τα φάρμακα , η συνταγή εκτελείται ως προς το ένα είδος (ή φάρμακα μόνο ή αναλώσιμα μόνο)

   

  - Εάν στην συνταγή συνταγογραφηθούν αναλώσιμα υλικά σε ποσότητες μεγαλύτερες των ανωτάτων ορίων, η συνταγή θα εκτελείται με τα ανώτατα όρια.

   

  - Στις συσκευασίες των αναλωσίμων θα πρέπει να τίθεται ημερομηνία από τον φαρμακοποιό καθώς και σφραγίδα και υπογραφή του.

   

  - Όσοι κάνουν θεραπεία με δισκία , δεν δικαιούνται αναλώσιμα

   

  - Ταινίες μέτρησης σακχάρου ούρων δεν καλύπτεται η δαπάνη τους.

   

  - Η συμμετοχή είναι 0%.

   

  - Eάν η συνταγή είναι από κρατικό νοσοκομείο δεν χρειάζεται γνωμάτευση. Εάν δεν είναι από κρατικό νοσοκομείο, θέλει γνωμάτευση από Κρατικό νοσοκομείο και η οποία ισχύει για ένα έτος.

   

  ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ: 50 ανά μήνα σε ινσουλινοθεραπευόμενους (σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ) - 100 ανά μηνα σε ινσουλινοεξαρτώμενους (σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι) και διαβήτη κύησης.

   

  ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ: 50 ανά μήνα σε ινσουλινοθεραπευόμενους (σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ) - 100 ανά μηνα σε ινσουλινοεξαρτώμενους (σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι) και διαβήτη κύησης.

   

  ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ: 50 ανά μήνα σε ινσουλινοθεραπευόμενους (σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ) - 100 ανά μηνα σε ινσουλινοεξαρτώμενους (σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι) και διαβήτη κύησης.

   

  ΣΥΡΙΓΓΕΣ: Σύμφωνα με την γνωμάτευση.

   

  Οι συνταγές με τα αναλώσιμα θα αριθμούνται , ανεξάρτητα από την ημερομηνία εκτέλεσής τους, στο τέλος κάθε μήνα, με αύξουσα συνεχή αρίθμηση, μετά την τελευταία συνταγή φαρμάκου (εάν π.χ. η τελευταία συνταγή φαρμάκου έχει αριθμό 100, η πρώτη συνταγή με αναλώσιμα υλικά, θα έχει αριθμό 101).

   

  Οι συνταγές με τα αναλώσιμα θα καταχωρούνται όλες μαζί, στην γραμμή του βιβλίου με αύξοντα αριθμό 26 σαν να αφορούν συνταγές που εκτελέστηκαν σε μία ημέρα και η αξία τους θα χρεώνεται συνολικά στην στήλη "δωρεάν" της ίδιας γραμμής. Η γραμμή με αύξοντα αριθμό 26 θα συμπληρώνεται μόνο με συνταγές που αφορούν αναλώσιμα υλικά, και ποτέ με συνταγές φαρμάκων. Η δε γραμμή με αύξοντα αριθμό 27 θα μένει πάντα κενή, όπως και η γραμμή 26 στην περίπτωση που ο φαρμακοποιός δεν εκτελέσει συνταγές με αναλώσιμα υλικά.

   

  Για όλα τα ανωτέρω απαιτείται συνοδευτική γνωμάτευση νοσοκομείου, εφόσον η συνταγή δεν έχει γραφτεί από νοσοκομειακό γιατρό (ισχύει για ένα έτος).