• Νέο Rebate
 • Νέο Rebate Νέο Rebate

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ξανά ότι έχει εφαρμοστεί και το 2ο rebate για τιμολόγια από 35.000 ευρώ και άνω, το οποίο εισπράττεται ήδη από τον ΕΟΠΥΥ.

  Σύμφωνα με τον νόμο 4052/2012  το άρθρο 24, αναφέρει ότι ‘’Καθιερώνεται πρόσθετο κλιμακωτό ποσοστό επιστροφών σε κάθε τιμολόγιο πωλήσεων των φαρμακείων προς τους φορείς  κοινωνικής ασφάλισης ως εξής.

  Για τιμολόγια ποσοστό επιστροφής

   

  Μέχρι 35.00 ευρώ                                            0%

  Από 35.001-50.000Ε                                        0,50%

  ‘’     50.001-60.000Ε                                       1,25%

  ‘’     60.001-80.000Ε                                        2,25%

  ‘’     80.001-100.000Ε                                      3,50%

  ‘’     100.001 και πάνω                                     5,00%

  Το ποσό που προκύπτει κάθε φορά αναγράφεται στο τιμολόγιο και αφαιρείται από την αξία του ως έκπτωση’’.