• ( Ε.Τ.Α.Α.) ΤΣΑΥ
 • ΑΧΑΡΝΩΝ 27 - ΑΘΗΝΑ 10439

  * ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ Π.Δ. 121/2008 (Θεώρηση από ελεγκτή ΟΠΑΔ)

  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ: Κανονικά από όλους τους ιατρούς.

  ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Εκτελούνται, με την προϋπόθεση να έχουν σφραγίδα ιατρού και Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.

  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ: Πρέπει να είναι απαραιτήτως στο βιβλιάριο ασθενείας και να έχουν θεωρηθεί από τους ελεγκτές ιατρούς. Ο ασφαλισμένος απευθύνεται με το αναλυτικό τιμολόγιο της αγοράς και το απόκομμα του βιβλιαρίου για εξόφληση στο Ταμείο.

  ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ: Κανονικά σε συνταγή και με συμμετοχή ανάλογα με την πάθηση.

  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

  α) Για διαβητικούς: Για την χορήγησή τους απαιτείται αναγραφή στο βιβλιάριο ασθενείας και έγκριση από τον ελεγκτή γιατρό του Δημοσίου. Ο ασφαλισμένος προσκομίζει στο Ταμείο την εντολή με την έγκριση και την απόδειξη του φαρμακείου και εισπράττει το ποσό. Στους πάσχοντες από νεανικό διαβήτη χορηγείται η συσκευή μετρητού σακχάρου μετά από αναγραφή στο βιβλιάριο ασχενείας και έγκριση από τον ελεγκτή γιατρό και δύο προσφορές. Στους ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς χορηγείται αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης ανά πέντε (5) έτη, ένα (1) κουτί ελέγχου κετόνης το χρόνο και αναλώσιμα υλικά αξίας μέχρι 200 euro ανά μήνα. Απαιτείται γνωμάτευση για την ανάγκη τοποθέτησης της αντλίας από διαβητολογικό ιατρείο ή Κέντρο Κρατικού 1η Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και βεβαίωση για την αδυναμία ρύθμισης του σακχαρώδους διαβήτη μετά από νοσηλεία στο Νοσοκομείο. Έκδοση απόφασης χορήγησης από τη Δ2 Δ/νση Υγειονομικής περίθαλψης του ΟΠΑΔ, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής αντλιών έγχυσης ινσουλίνης του ΚΕΣΥ. Επίσης χορηγούνται τα υλικά που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της αντλίας (αναλώσιμα)και μέχρι ποσού 200 euro με Φ.Π.Α. μηνιαίως χωρίς συμμετοχή.

   

  β) Για τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία: Τα αναλώσιμα γράφονται στο ατομικό βιβλιάριο ασθενείας από το γιατρό του Κέντρου Μεταγγίσεων που έχει ενταχθεί ο ασφαλισμένος χωρίς να απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή γιατρό και εισπράττεται το ποσό από το Ταμείο με τις αποδείξεις λιανικής του φαρμακείου.

   

  ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ: Όχι.