• ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  • ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 229 - ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΘΗΝΑ)

    Απαιτείται αίτηση.

    Ακολουθεί το Προεδρικό Διάταγμα 121/2008.

    Μέχρι σήμερα συνταγές παλαιού τύπου.