• Χορήγηση Αναλώσιμων Υλικών
 • 16 Ιουν 2010
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

  ΔΕΗ

  Με απόδειξη, (και παραπεμπτικό), κατόπιν αποφάςεως πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ

  Με απόδειξη.

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

  Χορηγούνται απευθείας στον ασφαλισμένο, με την υποβολή στο Ταμείο της ειδικής γνωμάτευσης του θεράποντα ιατρού και της απόδειξης αγοράς του φαρμακείου

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Με απόδειξη , και με αίτηση του στο ταμείο, ο ασφαλισμένος εξοφλείται.

  ΕΔΟΕΑΠ

  Με αναλυτική απόδειξη του φαρμακείου (να αναγράφονται τα αναλώσιμα) ώστε να χορηγούνται τα αναλώσιμα που προβλέπονται από τους κανονισμούς του ταμείου.

  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ

  Χορηγούνται με αίτηση επιστροφής δαπάνης. Δεν συνταγογραφούνται.

  ΕΤΕ

  Με απόδειξη.

  ΕΥΔΑΠ

  Με απόδειξη.

  ΗΛΠΑΠ

  Με απόδειξη

  ΗΣΑΠ

  Με απόδειξη και προέγκριση.

  Ι.Κ.Α.

  1.- Οι βελόνες φυσιγγοσυρίγγων αναγράφονται μόνο μαζί με την ινσουλίνη και  σε ποσότητα ανάλογη με την συχνότητα των ενέσεων. Επίσης μαζί με την αντιδιαβητική αγωγή (δισκία ή Ινσουλίνη) αναγράφονται οι ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα και οι σκαριφιστήρες για λήψη αίματος.

  Οι συμμετοχές των αναλωσίμων υλικών στο Ι.Κ.Α. καθορίζονται ως εξής:

  Α) 0% συμμετοχή για τις βελόνες φυσιγγοσυρίγγων ή συσκευών χορήγησης ινσουλίνης και για τα υλικά που απαιτούνται για την λειτουργία των συσκευών συνεχούς έγχυσης Ινσουλίνης.

  Β) 25% συμμετοχή για τις ταινίες μέτρηςης σακχάρου και για τους σκαριφιστήρες για την λήψη αίματος.

  Γ) Επίσης έχουν 0% συμμετοχή για όλα τα υλικά οι ασθενείς που είναι ταυτόχρονα διαβητικοί και παραπληγικοί, τετραπληγικοί, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάσταςης, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων ή είναι HIV θετικοί.

  Δ) Συνταγές με την ένδειξη ΕΚΑΣ Δεν απαλλάσσουν τον ασφαλισμένο από την συμμετοχή 25% για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου και για τους σκαριφιστήρες λήψης αίματος.

  2.- Από 1/10/09 απαραίτητη προϋπόθεση:

  α) για την αποζημίωση συνταγών με αναγραφόμενα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και

  β) για την απόδοση δαπάνης σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της αξίας του αναλώσιμου υλικού και των σκευασμάτων διατροφής από τα Τμήματα Παροχών του Ιδρύματος θα αποτελεί η επικόλληση επί της συνταγής −προκειμένου για την περίπτωση (α)− ή επί του τιμολογίου του φαρμακείου −προκειμένου για την περίπτωση (β)− του barcode του προϊόντος. Εάν δεν υπάρχει αυτοκόλλητο τμήμα barcode, τότε θα αποκόπτεται το τμήμα της συσκευασίας που φέρει το barcode και θα επικολλάται με cellotape επί της συνταγής ή του τιμολογίου.

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει barcode ή όταν αυτό δεν μπορεί να αποκολληθεί από την αντίστοιχη συσκευασία, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να αναγράφει, θέτοντας τη σφραγίδα και την υπογραφή του, επί της συνταγής ή επί του εκδιδομένου τιμολογίου ότι το χορηγηθέν προϊόν στερείται της εν λόγω ένδειξης (barcode).

   

   

  ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ

  Σύριγγες ινςουλίνης, ταινίες σακχάρου 0% - 25% (αναλόγως του προσλαμβανόμενου φαρμάκου). Σάκκοι κολοςτομίας , καθετήρες κ.λ.π. με 0% συμμετοχή. Λοιπά αναλώσιμα σε καρκινοπαθείς ή χρ.παθήσεις με 0%.

  ΟΓΑ

  -         Η συνταγή θα πρέπει να είναι πάντα θεωρημένη.

  -         Στην συτναγή θα είναι μόνο τα αναλώσιμα ή μόνο τα φάρμακα, όχι μαζί, και τα αναλώσιμα γράφονται ανά μηνα.

  -         Εάν εκ παραδρομής η συνταγή γράφει τα αναλώσιμα και τα φάρμακα , η συνταγή εκτελείται ως προς το ένα είδος (ή φάρμακα μόνο ή αναλώσιμα μόνο)

  -         Εάν στην συνταγή συνταγογραφηθούν αναλώσιμα υλικά σε ποσότητες μεγαλύτερες των ανωτάτων ορίων, η συνταγή θα εκτελείται με τα ανώτατα όρια (τα ανώτατα όρια αναφέρονται παρακάτω).

  -         Στις συσκευασίες των αναλωσίμων θα πρέπει να τίθεται ημερομηνία από τον φαρμακοποιό καθώς και σφραγίδα και υπογραφή του.

  -         Όσοι κάνουν θεραπεία με δισκία , δεν δικαιούνται αναλώσιμα

  -         Ταινίες μέτρησης σακχάρου  ούρων δεν καλύπτεται η δαπάνη τους.

  -         Η συμμετοχή είναι 0%.

   

  ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ : 50 ανά μήνα σε ινσουλινοθεραπευόμενους (σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ) - 100 ανά μηνα σε ινσουλινοεξαρτώμενους (σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι) και διαβήτη κύησης.

  ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ: 50 ανά μήνα σε ινσουλινοθεραπευόμενους (σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ) - 100 ανά μηνα σε ινσουλινοεξαρτώμενους (σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι) και διαβήτη κύησης.

  ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ :  50 ανά μήνα σε ινσουλινοθεραπευόμενους (σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ) - 100 ανά μηνα σε ινσουλινοεξαρτώμενους (σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι) και διαβήτη κύησης.

  ΣΥΡΙΓΓΕΣ : σύμφωνα με την γνωμάτευση.

   

   

  Οι συνταγές με τα αναλώσιμα θα αριθμούνται , ανεξάρτητα από την ημερομηνία εκτέλεσής τους, στο τέλος κάθε μήνα, με αύξουσα συνεχή αρίθμηση, μετά την τελευταία συνταγή φαρμάκου (εάν π.χ. η τελευταία συνταγή φαρμάκου έχει αριθμό 100, η πρώτη συνταγή με αναλώσιμα υλικά, θα έχει αριθμό 101).

  Οι συνταγές με τα αναλώσιμα θα καταχωρούνται όλες μαζί, στην γραμμή του βιβλίου με αύξοντα αριθμό 26 σαν να αφορούν συνταγές που εκτελέστηκαν σε μία ημέρα και η αξία τους θα χρεώνεται συνολικά στην στήλη «δωρεάν» της ίδιας γραμμής. Η γραμμή με αύξοντα αριθμό 26 θα συμπληρώνεται μόνο με συνταγές που αφορούν αναλώσιμα υλικά, και ποτέ με συνταγές φαρμάκων.  Η δε γραμμή με αύξοντα αριθμό 27 θα μένει πάντα κενή, όπως και η γραμμή 26 στην περίπτωση που ο φαρμακοποιός δεν εκτελέσει συνταγές με αναλώσιμα υλικά.

  Τα ανώτατα όρια στη δαπάνη ανά είδος είναι 0,75 ευρώ ανά τεμάχιο ταινίας, 0,20 ευρώ ανά τεμάχιο βελόνας και 0,20 ευρώ ανά τεμάχιο σκαριφιστήρα.

   

  Για όλα τα ανωτέρω απαιτείται συνοδευτική γνωμάτευση νοσοκομείου, εφόσον η συνταγή δεν έχει γραφτεί από νοσοκομειακό γιατρό.

   

  ΟΙΚ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (φοιτητές)

  ΟΧΙ

  ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

  Η φαρμακευτική αγωγή γράφεται σε συνταγή κανονικά, και εκτελείται κανονικά από το φαρμακείο.

  Τα αναλώσιμα, γράφονται μέν σε συνταγή, αλλά πρέπει πρώτα να πάρει έγκριση από το ταμείο, και μετά προσκομίζεται στο φαρμακείο, και αγοράζονται με απόδειξη από τον ασφαλισμένο. Η συνταγή  δηλαδή δεν κρατείται από τον φαρμακοποιό, δίνεται στον ασφαλισμένο, ώστε να την πάει στο Ταμείο, για να του χορηγηθούν τα χρήματα.

  ΟΠΑΔ

  Τα αναλώσιμα σακχάρου χορηγούνται με τον εξής τρόπο στον ΟΠΑΔ:

  α) όλα τα αναλώσιμα χορηγούνται μόνο σε ινσουλινοεξαρτώμενους.

  Β) γράφονται και θεωρούνται μόνο στο παλιό συνταγολόγιο και όχι στο καινούργιο στο οποίο αναγράφονται  μόνο φάρμακα.

  Γ) η συνταγογράφηςη και θεώρηση γίνεται ανά μήνα και κάθε συνταγή πρέπει να περιέχει τα αναλώσιμα του μηνα. Οι χορηγούμενες ποσότητες μηνιαίως είναι :

  * δύο κουτιά ταινίες

  * μία συσκευασία σύριγγες

  * ένα κουτί σκαρηφιςτήρες (βελονάκια)

  σημειωτέον ότι ο γιατρός οφείλει να αναγράφει και την περιεκτικότητα σε τεμάχια κάθε συσκευσίας.

  Δ) Ο φαρμακοποιός χορηγεί αναλυτική απόδειξη όπου αναγράφονται η τιμή κάθε συσκευασίας και η χωρητικότητα κάθε συσκευασίας επίςης. Ο ασφαλισμένος εισπράττει τα χρήματα του από το Δημόσιο.

   

  ΟΤΕ

  Με απόδειξη. Για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι χορηγούνται τα αναγκαία κατά είδος και ποσότητα υλικών σύμφωνα με την γνωμάτευση κρατικού Νοσοκομείου και την έγκριση Ιατρού του Ταμείου, με απόφαση τριετούς ισχύος.

  Για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ την χορήγηση ομοίως με απόφαση διετούς ισχύος.

  Για σακχαρώδη διαβήτη κυήςεως την χορήγηση σύμφωνα με γνωμάτευση διαβητολόγου μετά από έγκριση ιατρού του ταμείου.

  Πρέπει να προηγηθεί αίτηση του ασφαλισμένου.

  ΠΙΣΤΕΩΣ

  Με απόδειξη και προέγκριση. Πρέπει να προηγηθεί διαδικασία με το ταμείο.

  ΤΑΞΥ

  Με απόδειξη. Πρέπει να προηγηθεί διαδικασία με το ταμείο

  ΤΑΣ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ)

  Αναγράφονται στο βιβλιάριο παρακλινικών εξετάςεων / επισκέψεων. Θεωρούνται υποχρεωτικά ασχέτως ύψους δαπάνης.

  ΟΑΕΕ

  Για την χορήγηση αναλωσίμων υλικών δεν εκδίδονται συνταγές του ενιαίου συνταγολογίου, αλλά παραπεμπτικά, από τα μπλόκ παραπεμπτικών για Παρακλινικές εξετάσεις-θεραπείες.

  Α) Χρειάζεται έγκριςη του παραπεμπτικού από θεραπευτή ιατρό και έγκριση από ελεγκτή ιατρό.

  Β)  Με την έγκριση θα πάει κάθε μήνα στον Θεραπευτή ιατρό του να συνταγογραφεί για τον μήνα αυτό και μόνο.

  Γ) Αγοράζει το προϊόν από οποιοδήποτε φαρμακείο.

  Δ) Από το φαρμακείο που τα αγοράζει θα τα πληρώνει κανονικά και θα λαμβάνει τιμολόγια αγοράς ή αναλυτική απόδειξη λιανικής πώλησης όπου θα αναφέρεται αναλυτικά η ποσότητα αναλωσίμων υλικών που έλαβε ο αςφαλισμένος , για να διαπιστώσει το ταμείο αν έλαβε αυτά που έπρεπε για τον μήνα αυτό.

  Ε) Ο ασφαλισμένος με το τιμολόγιο ή την απόδειξη θα πάει στο ταμείο και θα εισπράττει τα χρήματά του.

   

  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΥΠΟΥ

  Με πρόσκομιση τιμολογίου, δελτίου παροχής υπηρεσιών, ή ανάλογα με την περίπτωση , τριών προσφορών όπου επιλέγεται ο μειοδότης, εξοφλείται ο ασφαλισμένος  από το ταμείο.

  ΤΣΑΥ

  1.- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ : Για την χορήγηση τους απαιτείται αναγραφή στο βιβλιάριο ασθενείας και έγκριση από τον ελεγκτή γιατρό του Δημοσίου. Ο ασφαλισμένος προσκομίζει στο Ταμείο την εντολή με την έγκριση και την απόδειξη του φαρμακείου και εισπράττει το ποσό. Στους πάσχοντες από νεανικό διαβήτη χορηγείται η συσκευή μετρητού σακχάρου μετά από αναγραφή στο βιβλιάριο αςθενείας και έγκριση από τον ελεγκτή γιατρό και δύο προσφορές. Στους ινςουλινοεξαρτώμενους ασθενείς χορηγείται αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης ανά πέντε (5) έτη, ένα (1) κουτί ελέγχου κετόνης το χρόνο και αναλώσιμα υλικά αξίας μέχρι 200 ευρώ ανά μήνα. Απαιτείται γνωμάτευση για την ανάγκη τοποθέτησης της αντλίας από διαβητολόγικό ιατρείο ή Κέντρο Κρατικού ¨η Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και βεβαίωση για την αδυναμία ρύθμισης του σακχαρώδους διαβήτη μετά από νοσηλεία στο Νοσοκομείο. Έκδοση απόφασης χορήγησης από τη Δ2 Δ/νση Υγειονομικής περίθαλψης του ΟΠΑΔ, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής αντλιών έγχυσης ινσουλίνης του ΚΕΣΥ. Επίσης χορηγούνται τα υλικά που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της αντλίας (αναλώσιμα) και μέχρι ποςού 200 ευρώ με Φ.Π.Α. μηνιαίως χωρίς συμμετοχή. Για τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία

  2.- ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ :

  Τα αναλώσιμα γράφονται στο ατομικό βιβλιάριο ασθενείας από το γιατρό του Κέντρου Μεταγγίσεων που έχει ενταχθεί ο ασφαλισμένος χωρίς να απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή γιατρό και εισπράττεται το ποσό από το Ταμείο με τις αποδείξεις λιανικής του φαρμακείου.

  ΤΣΕΥΠ

  Χορηγούνται με απόδειξη, αφού έχουν εγκριθεί από ΑΥΕ του Ταμείου

  ΤΣΜΕΔΕ

  Α) Το ΤΣΜΕΔΕ χορηγεί πλέον μέσω συνταγολογίου υλικά μέτρησης σακχάρου στο αίμα για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Η απόφαση ισχύει από 28-2-2009 και είναι η παρακάτω:

  - Για τα άτομα με ΣΔ τύπου Ι: θα χορηγούνται 5 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 3 κουτιά των 100 τεμαχίων ταινιών μετρήσεως και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων (5 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 3 κουτιά των 100 τεμαχίων).

  - Για τα άτομα με ΣΔ τύπου ΙΙ: θα χορηγούνται 2 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 1 κουτί των 100 τεμαχίων ταινιών μετρήσεως και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων (2 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 1 κουτί των 100 τεμαχίων).

  - Για άτομα με ΣΔ τύπου ΙΙ που αντιμετωπίζονται με δισκία ή με δίαιτα: θα χορηγούνται 1 κουτί των 50 τεμαχίων ταινιών μετρήσεως και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων (1 κουτί των 50 τεμαχίων).

  - Να γίνεται συνταγογράφηση στα συνταγολόγια των ασφαλισμένων (με έγκριση από ελεγκτή του ταμείου) και απευθείας προμήθεια από τα φαρμακεία.

  Διευκρινίσεις:

  - οι παραπάνω ποσότητες αφορούν τη μηνιαία αγωγή

  - τα αναλώσιμα υλικά (ταινίες, σύριγγες, βελόνες κτλ.) θα αναγράφονται σε ξεχωριστή συνταγή από τα φάρμακα.

  - οι συνταγές αυτές χρειάζονται έγκριση από ελεγκτή γιατρό του ταμείου πριν από την εκτέλεσή τους.

  Β) Από 1/10/09 απαραίτητη προϋπόθεση:

  α) για την αποζημίωση συνταγών με αναγραφόμενα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και

  β) για την απόδοση δαπάνης σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ή ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ) της αξίας του αναλώσιμου υλικού και των σκευασμάτων διατροφής από τα Τμήματα Παροχών του Ιδρύματος θα αποτελεί η επικόλληση του barcode του προϊόντος επί της συνταγής για την περίπτωση (α) ή επί του τιμολογίου του φαρμακείου για την περίπτωση (β).

  Εάν δεν υπάρχει αυτοκόλλητο τμήμα barcode, τότε θα αποκόπτεται το τμήμα της συσκευασίας που φέρει το barcode και θα επικολλάται με cellotape επί της συνταγής ή του τιμολογίου.

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει barcode ή όταν αυτό δεν μπορεί να αποκολληθεί από την αντίστοιχη συσκευασία, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να αναγράφει, θέτοντας τη σφραγίδα και την υπογραφή του, επί της συνταγής ή επί του εκδιδομένου τιμολογίου ότι το χορηγηθέν προϊόν στερείται της εν λόγω ένδειξης (barcode)».

   

  ΤΥΔΕ

  Χορηγούν τις σύριγγες ινςουλίνης εφόσον υπάρχει παραπεμπτικό γιατρού και με την αναλυτική απόδειξη από το φαρμακείο παίρνουν τα χρήματά τους από το Ταμείο

  ΤΥΔΚΥ

  Γράφονται στο μικρό βιβλιαράκι, και με προέγκριση και την απόδειξη απευθύνονται στο Ταμείο για τα χρήματά τους.

  ΤΥΠΕΤ

  Ταινίες σακχάρου , σύριγγες ινσουλίνης και βελόνες θα πληρώνονται από τις Υπηρεσίες τουΤαμείου.