• Χορήγηση Ορθοπεδικών
 • 15 Ιουν 2010
 • α) Τα ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα διατίθενται με ειδικές προϋποθέσεις σε κάθε Ασφαλιστικό Ταμείο. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για την χορήγηση των ορθοπεδικών στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

  β)Τα επί παραγγελία ιατροτεχνολογικά προϊόντα που είναι μόνο όσα κατασκευάζονται για συγκεκριμένο ασθενή (ειδικά παπούτσια κ.λ.π.),  δίδονται  σύμφωνα με γραπτή συνταγή  ιατρού με τίτλο ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή ιατρού με τίτλο ειδικότητας ορθοπεδικής ή διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού που διαθέτει και τους δύο σχετικούς τίτλους ειδίκευσης στην εμβιομηχανική σε επίπεδο μεταπτυχιακού και στην βιοϊατρική τεχνολογία σε επίπεδο διδακτορικού.

  Τα ανωτέρω προϊόντα διατίθενται στους ασθενείς , μόνο εφόσον συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα :

  1.- έντυπο αναγνώρισης προϊόντος

  2.- το όνομα του συνταγογράφούντος η επωνυμία του σχετικού ιατρικού ιδρύματος

  3.- βεβαίωση από τον κατασκευαστή, ότι το προϊόν προορίζεται για την αποκλειστική χρήση από ένα συγκεκριμένο ασθενή, καθώς και το όνομα του ασθενούς, με την ένδειξη ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.

  4.- έντυπο στο οποίο θα αναγράφονται από το συνταγογραφούντα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και τα σχετικά ανθρωπομετρικά δεδομένα του ασθενούς.

  5.- οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική Γλώσσα.

   

  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ  ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

  ΔΕΗ

  Με απόδειξη , (και παραπεμπτικό), κατόπιν αποφάςεως πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ

  Με απόδειξη, και εξοφλούνται από το Ταμείο ανάλογα με το τι κρίνει ο κανονισμός του Ταμείου. Δεν γράφονται στο συνταγολόγιο.

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

  Κατόπιν γνωμάτευσης και με απόδειξη.

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Με απόδειξη

  ΕΔΟΕΑΠ

  Με απόδειξη και κατόπιν γνωμάτευσης του αρχίατρου παίρνουν τα χρήματα από το Ταμείο.

  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ

  Με παραπεμπτικό, γνωμάτευση και προέγκριση και με απόδειξη απευθύνονται στο Ταμείο για τα χρήματα τους.

  ΕΜΠΟΡΙΚΗ

  Χορηγούνται με γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής και απόδειξη.

  ΕΥΔΑΠ

  Χορηγούνται με απόδειξη.

  ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ

  Με προέγκριση και απόδειξη απευθύνονται στο Ταμείο για να πάρουν τα χρήματά τους.

  ΗΛΠΑΠ

  Μόνο από συμβεβλημένα καταστήματα ορθοπεδικών με το Ταμείο.

  ΗΣΑΠ

  Με απόδειξη.

  Ι.Κ.Α.

  7.- α) Τα ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ζώνες, επιγονατίδες κ.λ.π.) που παράγονται με μεθόδους μαζικής Παραγωγής διατίθενται ελεύθερα με μόνη προϋπόθεση την σήμανση CE (δηλαδή δεν χρειάζονται πλέον φωτοτυπίες από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του κατασκευαστή, δελτίο αποστολής κ.λ.π.)

  β) Τα επί παραγγελία ιατροτεχνολογικά προϊόντα που είναι μόνο όσα κατασκευάζονται για συγκεκριμένο ασθενή (ειδικά παπούτσια κ.λ.π.),  δίδονται  σύμφωνα με γραπτή συνταγή  ιατρού με τίτλο ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή ιατρού με τίτλο ειδικότητας ορθοπεδικής ή διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού που διαθέτει και τους δύο σχετικούς τίτλους ειδίκευσης στην εμβιομηχανική σε επίπεδο μεταπτυχιακού και στην βιοϊατρική τεχνολογία σε επίπεδο διδακτορικού.

  Τα ανωτέρω προϊόντα διατίθενται στους ασθενείς , μόνο εφόσον συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα :

  • έντυπο αναγνώρισης προϊόντος
  • το όνομα του συνταγογράφοντος η επωνυμία του σχετικού ιατρικού ιδρύματος
  • βεβαίωση από τον κατασκευαστή, ότι το προϊόν προορίζεται για την αποκλειστική χρήση από ένα συγκεκριμένο ασθενή, καθώς και το όνομα του ασθενούς, με την ένδειξη ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.
  • έντυπο στο οποίο θα αναγράφονται από το συνταγογραφούντα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και τα σχετικά ανθρωπομετρικά Δεδομένα του ασθενούς.
  • οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική Γλώσσα.

  ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ

  Με παραπεμπτικό ιατρού, γραμμένα από ορθοπεδικό. Το φαρμακείο τα χορηγεί με απόδειξη.

  ΟΓΑ

  Χορηγούνται μόνο με απόδειξη. Ο ασφαλισμένος απευθύνεται με την απόδειξη και βεβαίωση από Κρατικό Νοςοκομείου στον κλάδο Υγείας του Ο.Γ.Α.

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (φοιτητές)

  ΌΧΙ

  ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

  Χορηγούν μόνο όσα φαρμακεία έχουν σύμβαση με τον Οίκο   Ναύτου

  ΟΠΑΔ

  Η χορήγηση των παραφαρμάκων (πατερίτσες κ.λ.π.) στο δημόσιο γίνονται με τον  εξής τρόπο:

  1.- Γράφονται κατ’ αρχήν στο βιβλιάριο του ασθενούς

  2.-Απαιτείται θεώρηση

  3.- Μετά ο ασφαλισμένος πάει στον ΟΠΑΔ  (Δημόσιο) με την α)απόδειξη αγοράς, β)το βιβλιάριο του και με γ)μια υπεύθυνη δήλωση του (να γνωρίζει επίσης το Α.Φ.Μ. του άμεσα ασφαλισμένου εάν είναι μέλος).

  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο   88 40 730.

   

  ΟΤΕ

  Γράφονται στο ατομικό βιβλιάριο, θεωρούνται και μετά με την απόδειξη απευθύνονται στο ταμείο για τα χρήματα.

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ

  Ναι με απόδειξη και υποβολή στο λογιστήριο.

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (φοιτητές)

  Χορηγούνται βάση κατάστασης του Δημοσίου. Ότι ελέγχει ο δικός τους γιατρός το δίνουν.

  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (φοιτητές)

  Με προηγούμενη θεώρηση από το Ταμείο.

  ΠΙΣΤΕΩΣ

  Με απόδειξη και προέγκριση. Πρέπει να προηγηθεί διαδικασία με το ταμείο.

  ΤΑΞΥ

  Με απόδειξη. Πρέπει να προηγηθεί διαδικασία με το ταμείο

  ΤΑΣ

  Χορηγούνται αλλά πρέπει να είναι γραμμένα στο μπλοκ των παρακλινικών εξετάσεων.

  ΤΑΙΣΥΤ

  Ορθοπεδικά καλσόν χορηγούνται με πλαφόν 14,70 ΕΥΡΩ. ΖΩΝΕΣ με απόφαση Δ.Σ. Όλα με απόδειξη.

  ΟΑΕΕ

  Με παραπεμπτικό.

  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΥΠΟΥ

  Με προέγκριση και απόδειξη.

  ΤΣΑΥ

  Πρέπει να είναι απαραιτήτως στο βιβλιάριο ασθενείας και να έχουν θεωρηθεί από τους ελεγκτές ιατρούς. Ο ασφαλισμένος απευθύνεται με το αναλυτικό τιμολόγιο της αγοράς και το απόκομμα του βιβλιαρίου για εξόφληση στο Ταμείο.

  ΤΣΜΕΔΕ

  Με προέγκριση και με απόδειξη παίρνουν τα χρήματα τους από το Ταμείο.

  ΤΥΔΚΥ

  Τα απλά (π.χ. νάρθηκας απλός, πατερίτσες) χορηγούνται με απόδειξη. Τα πιο ακριβά (π.χ αναπηρικό καρότσι) χορηγούνται όπως τα παραφάρμακα αλλά απαιτείται επιπλέον να υπάρχουν και τρείς  προσφορές, ώστε να αποδεικνύεται ότι αγοράσθηκε με την πιο φθηνή προσφορά.

  ΤΥΠΕΤ

  Με απόδειξη